Bekendmaking mededeling kleine verandering klasse 2

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen Berlare maakt bekend dat door de heer en mevrouw De Leenheer Johan-Durinck Lucienne, Heikantstraat 71 te 9290 Berlare, een mededeling kleine verandering werd ingediend voor de uitbereiding en wijziging aan de exploitatie van een klasse 2-inrichting, een rundveehouderij, gelegen te Heikantstraat 71 te 9290 Berlare (kadastrale gegevens: 3e afdeling, sectie A, nrs 826, 862I en 864A), met als voorwerp: het uitbreiden en wijzigen van volgende rubrieken:

  • 9.4.3.c1: houden van 199 runderen
  • 17.4: opslag van 200l liter reinigingsproducten en 100 liter sproeistoffen
  • 19.6.2a: opslag van 90 ton stro
  • 45.14.3: opslagplaats voor 2.050m³ groenvoeders
  • 53.8.2: grondwaterwinning met een totale eenheid van 3.250m³/jaar of 10m³/dag

Meer info

Het dossier ligt ter inzage op dienst vergunning in het gemeentehuis van donderdag 4 mei tot en met zaterdag 3 juni 2017 tijdens de kantooruren.
Gedurende die periode kunnen bezwaren schriftelijk gericht worden aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Contact:

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be