Zelf iets organiseren?

Organiseer je een evenement in corona-tijd?

Wegens de corona-crisis zijn bepaalde evenementen en activiteiten verboden of worden ze toegelaten onder specifieke voorwaarden. Alle informatie hierover vind je op https://www.berlare.be/corona_wat-met-activiteiten.html
Is er voor jouw type evenement of activiteit geen voorafgaande toelating van het schepencollege vereist, maar heb je vragen omtrent het corona-proof organiseren ervan? Neem dan contact via corona@berlare.be
Hou zeker in corona-tijd rekening met de doorlooptijd van 2 maanden voor het behandelen van jouw aanvraag. Evenementen die te laat aangevraagd worden, kunnen mogelijks niet meer behandeld worden en dus ook niet vergund worden.

Wat?

Organiseer je een fuif, festival, optreden, wandeling, tornooi, rally, stoet of een ander evenement? Dan moet je hiervoor wellicht vooraf toelating aanvragen via het evenementenloket. Dienst citymarketing behandelt jouw aanvraag, verzamelt de nodige adviezen van de betrokken diensten, legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt jou als organisator en de betrokken diensten op de hoogte van de beslissing. 

Wanneer heb je een toelating nodig?

Je hebt voor jouw evenement vooraf een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen wanneer:

• jouw evenement plaatsvindt op openbaar domein* 
of
• je een fuif, (dans)feest en/of muziekoptreden in een gemeentelijk gebouw organiseert
of
• je op privaat domein (zowel binnen als buiten) een fuif, (dans)feest en/of muziekoptreden organiseert dat publiek toegankelijk is en al dan niet met toegangsgeld.

*onder openbaar domein verstaan we naast de openbare weg ook alle andere openbare plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn zoals bijvoorbeeld parken, parkings, pleinen,… 

Bij twijfel, neem je contact met dienst citymarketing.

Wanneer moet je jouw aanvraag indienen?

Jouw aanvraag moet minstens 2 maanden vooraf ingediend worden via het evenementenloket. Indien de termijn voor aanvraag verstreken is neem je contact op met dienst citymarketing om de mogelijkheden te bespreken.

Wat je ook moet weten

Bij de organisatie van een evenement komt heel wat kijken. Door de aanvraag voor jouw evenement in te dienen via het evenementenloket, krijg je een uitgebreid overzicht van je taken en verplichtingen als organisator. 
Meer uitleg nodig? Surf dan naar onze pagina met nuttige informatie en weetjes voor organisatoren. 

Contact

dienst recreatie en ondernemen:
Donklaan 123 (post: Dorp 22)
9290 Berlare
052 43 25 60 (balie)
052 43 25 61 (kantoor)
recreatie@berlare.be
ondernemen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies