Berlare 'geknipt' voor fietsers

Om het sluipverkeer te beperken en de problematiek van zwerfvuil langs veldwegen met doorgaand verkeer aan te pakken, wil lokaal bestuur Berlare een aantal wegen ‘knippen’. Ook wordt het zo aangenamer en veiliger wandelen en fietsen langs die veldwegen. 

Knippen

Dit ‘knippen’ kan op verschillende manieren:

 • een fysieke versperring te plaatsen zoals paaltjes, een slagboom of een tractorsluis;
 • een verkeersbord te plaatsen dat aangeeft dat er verboden toegang is in beide richtingen voor iedere bestuurder  aangevuld met het onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’;
 • het wegstatuut te veranderen naar een weg die enkel voorbehouden is voor landbouwvoertuigen, voetgangers, ruiters, fietsers en bestuurders van speed pedelecs. De snelheid is hier beperkt tot 30 km/u.

Afhankelijk van de locatie en de aard van het verkeer werd een keuze gemaakt uit één van deze opties. 

Waar wordt geknipt?

Tussen 8 en 10 november worden op volgende locaties wegen geknipt voor een proefperiode van 3 maanden:

 1. Knip Bergstraat – Sluis: omzetting naar landbouwweg in functie van natuur en recreatief gebruik
 2. Knip Broekstraat – Broekdam – Maaidonk: omzetting naar landbouwweg
 3. Knip Gemeentestraatje – Berlare Broek: plaatsen van een slagboom langs één kant van de doorsteek (kant Blauwhofdreef) ter afsluiting van Broek. Het éénrichtingsverkeer in de straat wordt opgeheven.
 4. Knip Hoogstraat – Turfputstraat: de doorsteek wordt gereserveerd voor traag verkeer door het plaatsen van paaltjes langs één kant van de doorsteek (kant Turfputstraat).
 5. Knip Zandstraat – Damweg/Gratiebossen: plaatsen van paaltjes ter hoogte van de doorsteek Broek (Bareldonkstraatje)

Om weggebruikers voldoende tijd te geven om te wennen aan de nieuwe situatie, wordt gewerkt met een proefperiode van 3 maanden. Na de proefperiode worden de verkeerswerende maatregelen geëvalueerd en daarvoor hebben we jouw hulp nodig.
Heb je opmerkingen en/of suggesties over deze proefopstelling, laat het ons weten via vergunningen@berlare.be

Hoe wordt een landbouwweg aangeduid?

Het begin van een landbouwweg wordt aangegeven met dit verkeersbord.

Het einde van een landbouwweg wordt aangegeven met dit verkeersbord.

 • Een landbouwweg mag enkel gebruikt worden door de weggebruikers waarvan het symbool op het bord is afgebeeld. Uitzonderingen zijn:
  • voertuigen van en naar aanliggende percelen
  • niet-gemotoriseerde drie- en vierwielers
  • voertuigen voor onderhoud
  • afvalophaling
  • toezicht
  • hulpverlening en prioritaire voertuigen
 • De snelheid is hier beperkt tot 30 km/u.
 • Voetgangers, fietsers en ruiters mogen de ganse breedte van de weg gebruiken. Zij mogen het verkeer echter niet nodeloos belemmeren.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies