Erkenning

Wat?

Wanneer de afstamming van een kind niet wettelijk is vastgesteld, kan onder bepaalde voorwaarden een kind erkend worden door zijn vader en/of moeder.

Meer info

Moeder
Aangezien de moederlijke afstamming vrijwel steeds vast staat bij de geboorte van het kind, komt een erkenning door een moeder zelden voor.

Vader
Een vader kan een kind erkennen indien het vaderschap niet komt vast te staan op grond van het vermoeden van vaderschap. Naargelang de omstandigheden is voor de vaderlijke erkenning steeds de toestemming van de moeder en/of het te erkennen kind vereist.

Wanneer kan je een kind erkennen?
De erkenning gebeurt bij de aangifte van de geboorte of op eender welk tijdstip ervoor of erna. Na het overlijden van het kind kan de erkenning enkel gebeuren indien het kind afstammelingen heeft nagelaten.

Voorwaarden tot erkenning
Het vaderschap van het kind mag niet vaststaan. Zo kan een kind, geboren tijdens het huwelijk of geboren binnen de 300 dagen na ontbinding van het huwelijk, niet worden erkend door een andere vader dan de (ex-)echtgenoot van de moeder.
Een erkenning kan ook niet gebeuren indien er tussen de vader en de moeder van het kind een huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen.

Erkenning mits machtiging van de rechtbank
Een kind geboren uit een gehuwde vrouw heeft de echtgenoot van deze vrouw als vader. Indien de rechtbank vaststelt dat de wettige echtgenoot niet de vader van het kind kan zijn, dan kan zij aan een andere man dan de echtgenoot machtiging verlenen om het kind te erkennen. Zelfs indien de rechtbank dergelijke machtiging tot erkenning heeft verleend, dan zal de moeder van het kind nog steeds haar toestemming tot erkenning moeten geven.

Waar gebeurt de erkenning?
Dat kan je bij om het even welke Ambtenaar van de burgerlijke stand of een notaris. Je brengt volgende documenten mee:

  • identiteitskaart van vader en moeder;
  • attest van een arts met de vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum.

Contact

dienst burgerlijke stand:
052 43 25 10
bevolking@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies