Laatste wilsbeschikking

Wat?

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking.
In dit document kan je aangeven:
- Of je opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie;
- Volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
- In welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest);
- Of je een uitvaartcontract hebt.
De ondertekende en gedateerde verklaring geef je af op de dienst burgerlijke stand, waar de registratie gebeurt.
De laatste wilsbeschikking kan te allen tijde herzien worden door een nieuwe aanvraag te doen bij de dienst burgerlijke stand.
Bij elk overlijden gaat de dienst burgerlijke stand na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren en ziet erop toe dat de keuzes gerespecteerd worden.

Waar aanvragen?

Meer info

Keuzemogelijkheden bij de wijze van lijkbezorging

 • Geen verklaring rond keuze van begraven;
 • Begraving van het stoffelijk overschot;
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats;
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
 • Crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
 • Crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • Crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • Crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Keuzemogelijkheden bij het ritueel van de uitvaartplechtigheid

 • Katholieke godsdienst;
 • Protestantse godsdienst;
 • Anglicaanse godsdienst;
 • Orthodoxe godsdienst;
 • Joodse godsdienst;
 • Islamitische godsdienst;
 • Vrijzinnige levensovertuiging;
 • Neutraal filosofische overtuiging.

Plaats begraving

Indien je als laatste rustplaats een andere gemeente dan Berlare verkiest, is het aan te raden eerst daar te verifiëren of je keuze kan gerespecteerd worden. 

Uitvaartcontract

Breng een kopie van dit contract mee.

Contact

dienst burgerlijke stand:
052 43 25 10
bevolking@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies