Coronamaatregelen met betrekking tot het (voorlopig) rijbewijs 

Wat?

De dienst bevolking reikt rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en internationale rijbewijzen uit. Er zijn verschillende procedures. Je moet je steeds persoonlijk aanmelden.

Maatregelen i.v.m. het rijbewijs en de vakbekwaamheid – Covid 19

De meeste instanties, waaronder de regionale examencentra, de centra voor medische en psychologische herstelonderzoeken en bepaalde gemeentelijke diensten die instaan voor het verkrijgen en hernieuwen van een rijbewijs of voorlopig rijbewijs, moesten vanaf het begin van de coronaviruscrisis hun deuren sluiten. Deze situatie heeft het sommige burgers onmogelijk gemaakt de nodige stappen te zetten om hun definitief rijbewijs te halen of hun rijbewijs te hernieuwen.

Bij Koninklijk Besluit van 13 december 2020 wordt de geldigheid van al de voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid verstreek na 15 maart 2020 verlengd tot en met 30 september 2021. Bovendien wordt ook de geldigheid van volgende documenten tot deze datum verlengd:

  • Rijgeschiktheidsattesten;
  • Attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën;
  • Deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken;
  • Bezoldigd vervoer.

De verlenging van de geldigheid van deze documenten geldt uitsluitend in België.

Ook de geldigheid van de aanvragen voor een (voorlopig) rijbewijs wordt verlengd tot en met 30 september 2021.

En tot slot, rijbewijzen of voorlopige rijbewijzen die na 15 december 2019 werden opgemaakt en die nog niet zijn afgehaald, kunnen tot en met 30 september 2021 worden afgehaald, ook al zijn er intussen meer dan drie maanden verstreken.
Anderzijds blijft ook de Europese regelgeving van toepassing die voorzag in de verlenging van de geldigheid van de rijbewijzen en bewijzen van vakbekwaamheid (code 95) met zeven maanden na 31 januari en voor 1 september 2020.
Inzake een verdere verlenging wachten we nog op een beslissing van Europa.

In de praktijk

De politie is op de hoogte van deze maatregelen. De (voorlopige) rijbewijzen blijven geldig en moeten niet door een nieuw document worden vervangen. 

Meer info via deze link.

Waar aanvragen?

Contacteer de dienst bevolking.

Contact

dienst bevolking:
052 43 25 11
bevolking@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies