Recreatiepool Donk

Wat?

Het Donkgebied is uniek in Vlaanderen. Daarover bestaat consensus bij verschillende beleidsniveaus: onze topnatuur geniet Europese bescherming en ons landschappelijk erfgoed wordt op internationaal niveau erkend. Het natuurlijk potentieel van dit Donkgebied, met een oude Scheldemeander, zandruggen en turfputten, gaat al duizenden jaren terug. Sinds begin van de vorige eeuw ontwikkelde zich ook een toeristisch-recreatief verhaal.

Vandaag stellen we vast dat het gebied gefragmenteerd is en dat de kwaliteiten onvoldoende zichtbaar en benut blijven. Dat is bijzonder jammer. Samen met vele partners op verschillende bestuursniveaus en onder impuls van de provincie Oost-Vlaanderen wordt overlegd hoe we de verschillende puzzelstukken kunnen afstemmen op elkaar en versterken. Het gaat dan onder meer over water(recreatie), natuur, verblijfsrecreatie, maar evengoed mobiliteit, ruimtelijke ordening en erfgoed.

Toekomstvisie

De verschillende initiatiefnemers van dit project ‘Recreatiepool Donk’ hebben nu een visietekst voor een vernieuwd en versterkt Donkgebied gemaakt. Deze visietekst wordt verfijnd in 37 concrete acties op korte, middellange en lange termijn. Het initiatiefrecht van deze acties ligt niet steeds bij het gemeentebestuur; ook andere overheden en organisaties hebben hier werk op de plank.

Een van deze acties die op korte termijn zal worden opgestart, is de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), waarin een deel van de visie zal worden omgezet in meer concrete plannen. Gemeente Berlare zal in eerste instantie inzetten op de fiets- en wandelvriendelijkheid van het gebied en een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein, met onder meer de herinrichting van de Brielstraat.

Meer info

  • Meer info over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en de infomarkt lees je via deze link.
Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies