Ter inzage

/// Publieke raadpleging RUP sport- en cultuursite

Het gemeentebestuur wil een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘sport- en cultuursite’ opmaken. Dit plan heeft als doel de ruimtelijke ontwikkeling rond sporthal Berlare en CC Stroming vorm te geven.

Eerste fase: startnota en procesnota
In een eerste fase wordt een startnota en procesnota opgemaakt. De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en een voorstel van ontwikkelscenario’s voor het centrum. De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

Publieke raadpleging
Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 1 juni tot en met 30 juli 2022 kan iedereen de startnota en procesnota inkijken en opmerkingen en suggesties overmaken aan het lokaal bestuur. Dit kan op verschillende manieren:

  • Digitaal via vergunningen@berlare.be
  • Per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 22, 9290 Berlare
  • Tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Berlare, dit na afspraak

De start- en procesnota liggen ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren op afspraak, en kan je ook hier raadplegen:

Participatiemoment
Er wordt een participatiemoment voorzien waar je terecht kan voor info en vragen over de start- en procesnota. Dit gaat door op dinsdag 21 juni 2022 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies