Belastingen & retributies

Wat?

Belastingen
Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan personen of firma‘s die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

Retributies
Een retributie is een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking waar een persoon of een firma, eventueel stilzwijgend, zelf heeft om verzocht. Het bedrag van een retributie staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie. Kort samengevat kan men een retributie definiëren als: een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst.

Overzicht

Retributiereglementen OCMW

Contact

financiële dienst:
052 43 25 21
financien@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies