RUP sport- en cultuursite

Wat?

Het gemeentebestuur schreef een ontwerpopdracht uit om een toekomstvisie uit te werken voor de omgeving van de sporthal en het cultureel centrum in Berlare.

Het ontwerp van deze visie werd voorgesteld en voorgelegd aan de omwonenden, gebruikers en adviesraden. Binnen dit participatietraject werd ook een infomarkt georganiseerd waarop de plannen werden toegelicht.

In navolging van de opmaak van de ruimtelijke visie werd beslist een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken. Dit plan heeft als doel de ruimtelijke ontwikkeling rond Sporthal Berlare en CC Stroming vorm te geven.

In een eerste fase wordt een starnota en procesnota opgemaakt. De startnota omvat een analyse va de bestaande toestand en een voorstel van ontwikkelscenario’s voor het centrum. De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

De documenten die onderworpen werden aan een publieke raadpleging kan je hier terugvinden.

Timing

Deze visie geeft aan hoe beide sites zich op lange termijn kunnen ontwikkelen. Het zal dus nog even duren vooraleer deze plannen effectief op het terrein worden gerealiseerd.

Na de publieke raadpleging, die liep van 1 juni 2022 tot 30 juli 2022 werden geen verdere stappen ondernomen in dit planproces.

Zodra er evolutie is in dit dossier, kan je deze via deze weg raadplegen.

Meer info

Documenten ruimtelijke visie (2021)


Documenten opmaak RUP

Contact

dienst openbare werken:
052 43 25 30
openbarewerken@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies