Openbaar onderzoek PRUP Recreatiepool Donk

Wat?

In 2021 werd de toekomstvisie voor de Donk toegelicht. Een visie die toerisme en recreatie wil versterken, met respect voor de natuurpracht van het gebied. Een belangrijke stap om deze visie tot uitvoering te brengen, is de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). 

Een PRUP moet deze visie vertalen naar concrete bestemmingen en voorschriften, onder meer voor recreatiedomein Nieuwdonk en de verblijfparken rond het meer. Het legt vast welke ontwikkelingen (bestemming) mogelijk zijn en in welke vorm (inrichting).

Openbaar onderzoek en infomarkt

De opmaak van een PRUP volgt een vaste wettelijke procedure.
Het openbaar onderzoek loopt van 22 april tot en met donderdag 20 juni 2024. 
Op maandag 6 mei vindt er ook een infomarkt plaats in Cultuurhuis Stroming, van 17 tot 20 uur.

Je kan de plannen digitaal raadplegen via PRUP Recreatiepool Donk te Berlare (oost-vlaanderen.be). Ze liggen ook fysiek ter inzage:

 • op afspraak in het Provinciehuis (Charles de Kerckhovelaan 189, 9000 Gent);
 • op afspraak bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van Berlare;
 • op afspraak in het gemeentehuis van Zele;
 • tijdens de infomarkt op maandag 6 mei van 17 tot 20 uur in Cultuurhuis Stroming.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan je bezwaren en opmerkingen per mail of schriftelijk indienen:

 • via mail naar procoro@oost-vlaanderen.be;
 • per post: PROCORO Oost-Vlaanderen, p.a. Dienst Ruimtelijke Planning, Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • bij de provinciale dienst Ruimtelijke Planning in het Provinciaal Administratief Centrum, t.a.v. PROCORO Oost-Vlaanderen, Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent;
  • bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van Berlare;
  • bij de dienst ruimtelijke ordening in Zele.
 • De datum van de e-mail, van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Meer info

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies