Verzoek tot opname vergunningenregister

Wat?

Elke stedenbouwkundige vergunning die het gemeentebestuur aflevert, wordt opgenomen in het gemeentelijk vergunningenregister. Maar ook een constructie waarvoor geen expliciete bouwvergunning werd afgeleverd, kan als legaal worden beschouwd: als ze werd opgericht vooraleer er een vergunningsplicht was.
In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd daarom het 'vermoeden van vergunning' ingevoerd. Daardoor kunnen ook constructies als 'vergund geacht' opgenomen worden in het vergunningenregister. Er wordt dan gedaan alsof er een vergunning bestaat voor het gebouw of de constructie.

Wanneer je een verzoek tot opname in het vergunningenregister indient, zal het gemeentebestuur oordelen of de aangeleverde bewijsstukken volstaan om het gebouw in het vergunningenregister op te nemen.

Bouwkundig erfgoed

De inventaris van het bouwkundig en onroerend erfgoed in Vlaanderen geeft een overzicht van erfgoedobjecten in Vlaanderen, opgedeeld per gemeente. De inventaris bevat gebouwen die waardevol zijn, maar niet beschermd. Ze krijgen hierdoor een aantal rechtsgevolgen. Indien u aanpassingen of werken wil uitvoeren aan gebouwen die op de lijst staan kan u voorafgaandelijk contact opnemen met de regionale erfgoeddienst (IOED Schelde-Durme), die u verder helpt of via info@rlsd.be.

Hoe aanvragen?

  • Aanvraagformulier afdrukken, invullen en tegen ontvangstbewijs of via aangetekende zending bezorgen op de dienst vergunningen, Dorp 22;
  • Aanvraagformulier afhalen op de dienst vergunningen en ingevuld terugbezorgen tegen ontvangstbewijs of via aangetekende zending.
Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies