RUP

Wat?

Een Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid de bodembestemming van een bepaald gebied vastlegt. RUPs vervangen de huidige gewestplannen. Een RUP laat duidelijk zien wat kan en wat niet in een bepaald gebied. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kan - eens het RUP is goedgekeurd – het gemeentebestuur stedenbouwkundige vergunningen afleveren.

Een RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het structuurplan. Aangezien er structuurplannen bestaan op drie niveaus (gewest, provincie en gemeente), zijn er ook ruimtelijke uitvoeringsplannen op deze drie niveaus.

Waar aanvragen?

Je kan de RUPs voor Berlare inkijken op de dienst vergunningen – afdeling ruimtelijke ordening en stedenbouw, Dorp 22.

Meer info

Volgende RUPs zijn in Berlare van kracht:

naam RUP

planfase

documenten

Sport- en cultuursite

start- en procesnota

startnota (pdf)
procesnota (pdf)
Meer info op de projectpagina

Galgenberg

goedgekeurd 26/06/2014

grafisch verordenend plan (pdf);
stedenbouwkundige voorschriften (pdf);
toelichtingsnota (pdf);
feitelijke toestand (pdf);
juridische toestand (pdf);
register mogelijke planbaten/planschade (pdf).

Brandstofhandel Hogeweg 37

goedgekeurd
19/04/2012

Bijlage 1: grafisch verordenend plan (pdf);
Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften (pdf);
Bijlage 3: Toelichtingsnota (pdf);
Advies van de Gecoro na het openbaar onderzoek (pdf);
Gemeenteraadsbesluit (pdf).

Opheffen reservatiestrook Uitbergen

goedgekeurd
15/9/2011


Bijlage 1: grafisch verordenend plan (pdf);
Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften (pdf);
Bijlage 3a: Toelichtingsnota tekst (pdf);
Bijlage 3b: Toelichtingsnota kaarten (pdf);
Advies van de Gecoro na het openbaar onderzoek (pdf);
Gemeenteraadsbesluit (pdf).

Lokaal Bedrijventerrein
Overmere

goedgekeurd
08/12/2011

Bijlage 1: grafisch verordenend plan (pdf);
Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften (pdf);
Bijlage 3a: Toelichtingsnota tekst (pdf);
Bijlage 3b: Toelichtingsnota kaarten (pdf);
Bijlage 4: Onteigeningsplan (pdf);
Advies van de Gecoro na het openbaar onderzoek (pdf);
Gemeenteraadsbesluit (pdf).

Baron Tibbaut - Gaver

goedgekeurd
23/9/2010

verordenend grafisch plan – deelgebied Gaver (pdf)
verordenend grafisch plan – deelgebied Baron Tibbaut (pdf)
stedenbouwkundige voorschriften (pdf)
toelichtingsnota tekst (pdf)
toelichtingsnota kaarten (pdf)

Donk

goedgekeurd
4/6/2009

verordenend grafisch plan (pdf)
toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften (pdf)
onteigeningsplan (pdf)
kaart 1: situering topokaart (pdf)
kaart 2: situering topokaart detail (pdf)
kaart 3: entiteiten (pdf)
kaart 4: analyse morfologische entiteiten (pdf)
kaart 5: bouwdichtheden (pdf)
kaart 6: analyse aantal bouwlagen (pdf)
kaart 7: situering parkeerterreinen (pdf)
kaart 8: analyse functies (pdf)
kaart 9: beschermd en bouwkundig erfgoed (pdf)
kaart 10: gewestplan, BPA’s, RUP’s, verkavelingen (pdf)
kaart 11: watertoets 1/2 (pdf)
kaart 12: watertoets 2/2 (pdf)
kaart 13: rooilijnen, voet- en buurtwegen (pdf)
kaart 14: overige juridische elementen (pdf)
kaart 15: voorstel aanpassing bouwlijn N467 (pdf)

Sportpark Overmere

goedgekeurd
29/1/2009

verordenend grafisch plan (pdf)
stedenbouwkundige voorschriften (pdf)
toelichtingsnota (pdf)
toelichtingsnota kaarten (pdf)
onteigeningsplan (pdf)

Deze pagina is laatst aangepast op 6 april 2023.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies