Veiligheidscoördinator

Wat?

We maken onderscheid tussen:

  • een veiligheidscoördinator voor het ontwerp;
  • een veiligheidscoördinator voor de uitvoering.

De veiligheidscoördinator voor het ontwerp beoordeelt de plannen op risicovolle elementen en stelt vervolgens een veiligheids- en gezondheidsplan op met te nemen maatregelen.
De veiligheidscoördinator voor de uitvoering gaat na of de opgesomde maatregelen worden gerespecteerd en controleert of de werken veilig verlopen.
Eventueel kan één persoon die twee taken combineren.

Meer info

  • Als je een beroep doet op twee of meer aannemers bij de bouw of verbouwing van een gebouw, dan ben je verplicht een veiligheidscoördinator aan te wijzen.
  • Voor privé-woningen stelt de architect de coördinator aan.
    Wordt de woning voor beroepsdoeleinden gebruikt, dan ben je als opdrachtgever verantwoordelijk.
  • Je mag de coördinator vrij kiezen, op voorwaarde dat hij aan de bekwaamheidseisen voldoet.
  • Bij werken zonder architect ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheidscoördinatie bij een van de aannemers. Doorgaans is dat de eerste aannemer met wie je een overeenkomst sluit. Die aannemer stelt de coördinatoren aan en controleert hun werk.
  • Voor werken met een waarde van minder dan 24.798,35 euro kan de aannemer als coördinator optreden, zonder te moeten voldoen aan de bekwaamheidseisen. Hij moet wel minstens vijftien jaar beroepservaring hebben.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies