Afvalwatering/riolering

Wat?

Afvalwater zuiveren
Het afvalwater dat je loost, moet worden gezuiverd. Grosso modo zijn er twee opties:

  • via een riool: de rioolbeheerders (gemeentebestuur en Vlaams Gewest) zorgen voor de verdere zuivering;
  • in straten zonder riolering: je bent verplicht zelf het afvalwater te zuiveren alvorens te lozen in oppervlaktewater.

Voor elke specifieke situatie (riolering gepland of niet, nieuwe of bestaande woning) gelden specifieke zuiveringsnormen. Neem contact op met de technische dienst.

Twee soorten afvalwater
We maken een onderscheid tussen huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater.
Huishoudelijk afvalwater is afkomstig van normale huishoudelijke activiteiten, sanitair, keukens, het reinigen van allerlei private en openbare gebouwen, … Bedrijfsafvalwater is al de rest, maar geen koelwater.

Melding/vergunning lozing
Als je huishoudelijk afvalwater loost, moet je dat niet melden aan het gemeentebestuur.
Als je bedrijfsafval loost, moet je dat wel melden of moet je zelfs een milieuvergunning aanvragen. Dat hangt af van het geloosde debiet.

Contact

dienst openbare werken:
052 43 25 30
openbarewerken@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies