PFAS en Berlare

Wat?

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in Vlaanderen in kaart te brengen met een verhoogd risico op verontreiniging met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Het gaat vooral om (voormalige) brandweerkazernes en sites waar ooit een industriële brand heeft gewoed.

Daarom heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in het voorjaar van 2022 een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van zogeheten PFAS.
Het gaat om metingen op en rond de volgende locaties:

  • de oude brandweerkazerne (Dorp 99A);
  • de nieuwe brandweerkazerne (Dorp 101C).

Er werden stalen genomen van de aarde en het grondwater werd onderzocht aan de hand van peilbuizen.

Advies voor bewoners en eigenaars van landbouwgrond in een straal van 500 meter van de brandweersite

Op basis van de resultaten van zo’n verkennend bodemonderzoek, adviseert Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid steden en gemeenten om hun inwoners uit voorzichtigheid enkele preventieve maatregelen te laten nemen (zogenaamde no regret-maatregelen). Het kan gaan om adviezen met betrekking tot voedsel, grondwater en grond en afval.

Eerst en vooral: in Berlare zijn er geen voorzichtigheidsadviezen met betrekking tot voedsel, grond en afval (denk aan zelf-geteelde groenten, fruit, klein vee en eieren van eigen kippen).

Wel adviseert het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om in een straal van 500 meter van beide brandweerlocaties het gebruik van grondwater uit een grondwaterput te beperken. Concreet:

  • Gebruik putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of
    om ermee te koken;
  • Gebruik putwater niet om zwembad(je) te vullen en moestuin water te geven;
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Voorzichtig uit voorzorg

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS in Vlaanderen en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Bijkomende onderzoeken zullen de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Voor een goed begrip: als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor jouw gezondheid. Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn immers stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen.

Daarom vraagt het lokaal bestuur van Berlare de inwoners en bezitters van landbouwgrond in een straal van 500 meter om deze adviezen van het Agentschap Zorg en Gezondheid met betrekking tot gebruik van grondwater, op te volgen.

De perimeter van 500 meter is hier gevisualiseerd. Klik om het kaartje te vergroten.

Meer informatie

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies