Geluidsnormen Vlaamse overheid

Wat?

Sinds 2013 gelden in Vlaanderen aangepaste geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek bij openbare activiteiten. Enerzijds om overlast te beperken, anderzijds ook om gehoorschade te voorkomen. Daar ging heel wat discussie aan vooraf. En de regelgeving is vrij complex. Toch geven we een samenvatting, vanuit het standpunt van een eigenaar/organisator. Want vroeg of laat krijg je er toch mee te maken. Of je nu een fuif, concert, dans- of theatervoorstelling organiseert of een horecazaak of fitnesszaal uitbaat.

Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bijvoorbeeld cd en mp3) of elektronisch versterkte livemuziek (met microfoons en/of versterkers ) onder de regelgeving valt.

De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht, ...

Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (fanfares, symfonisch orkest, kamerorkest, ...) vallen niet onder deze regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek.

Deze regelgeving werd ingevoerd door de Vlaamse Regering en geldt overal in Vlaanderen. Naast de geluidsnormen voor de muziekactiviteiten zelf, zijn er ook normen voor de omgeving rond de muziekactiviteit met de bedoeling overlast te beperken.

De sterkte van het geluid wordt uitgedrukt in decibel (dB), De decibelschaal is een logaritmische schaal. Dat wil zeggen dat een toename van 3 dB gelijk is aan een verdubbeling van het geluid en dat een toename van 10 dB tien keer zo veel geluid betekent. Het is dus geen lineaire schaal zoals afstand in meter waarbij 20 m het dubbele is van 10 m.

Naast deze geluidsnorm is er ook het algemeen Strafwetboek dat zegt dat je geen storend nachtlawaai mag maken. Ook de regelgeving over burenhinder uit het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

Drie categorieën

Categorie 1: maximumvolume van muziek nooit hoger dan 85 dB(A) LAeq,15min

Echte achtergrondmuziek. In praatcafés en restaurants bijvoorbeeld. 
Van zodra de muziek meer prominent aanwezig is, en zeker vanaf een ‘dansbaar’ geluidsniveau, overschrijdt het gemiddelde volume meestal de 85 decibel. Ook live-optredens gaan bijna altijd luider.

Je hoeft niets te doen of aan te vragen om die activiteiten te mogen organiseren.
De omgevingsnormen moeten wel worden gerespecteerd.

Categorie 2: maximumvolume van muziek luider dan 85 dB(A) LAeq,15min met een maximumvolume van 95 dB(A) LAeq,15min

Dit is de volumecategorie van onder meer muziekcafés, kleine fuiven, dansoptredens, live concerten van stillere genres of concerten in akoestisch zeer gedempte ruimtes zoals theaterzalen.

In deze categorie moet je voor iedere activiteit toestemming vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Als je die toestemming vraagt, vermeld je best welk maximumniveau je wil hanteren. Het maximumniveau mag nooit hoger zijn dan 100 dB.
Voor activiteiten die plaatsvinden in een gesloten ruimte (zaal, café, …) is dit type aanvraag per locatie beperkt tot max. 12 keer per jaar en maximum twee keer in dezelfde maand. Voor activiteiten in een tent of openlucht geldt deze beperking niet. Je moet wel de omgevingsnormen ook respecteren.

De organisator moet verplicht meten met een geluidsmeter en hij moet permanent zicht hebben op het geluidsniveau. Of hij laat een geluidsbegrenzer plaatsen.
Je vraagt toelating of doet een melding.

Een uitzondering tot een hoger geluidsniveau (opgelet nooit hoger dan 100 dB) is mogelijk onder bepaalde voorwaarden en mits bijkomende verplichtingen.

Categorie 3: muziekactiviteiten luider dan 95 dB(A) LAeq,15min met een maximumvolume van 100 dB(A) LAeq,15min

We hebben het hier over het geluidsniveau bij rockconcerten, grote fuiven en discotheken. Ook pop- of rockconcerten in kleine zalen vallen hier meestal onder.

Je vraagt de nodige toelating of vergunning aan. Bovendien neem je volgende bijkomende maatregelen:

  • meten;
  • registreren en deze gegevens moeten bewaard blijven gedurende 1 maand;
  • geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient;
  • je mag een geluidsbegrenzer gebruiken;
  • je stelt gratis oordopjes ter beschikking van het publiek;
  • zalen of cafés die beschikken over een permanente geluidsinstallatie en een klasse 2-vergunning, moeten een geluidsplan laten opmaken.

Een uitzondering tot een hoger geluidsniveau is niet mogelijk.

Gemiddelde van vijftien minuten!

Belangrijke kanttekening bij al dat meten: er wordt steeds gemeten over een kwartier. Vandaar de wetenschappelijke notering LAeq,15 min na elke decibelaanduiding hierboven. Een extreem voorbeeld: als je in de eerstgenoemde categorie twee minuten op 105 dB(A) zit en de andere dertien maar op 65 (wat heel stil is), dan ben je niet in fout, want het gemiddelde over 15 minuten ligt onder de 85 dB(A).

Controle

Controle kan gebeuren door iemand van de gemeente, van de politie, van de provincie of van het Vlaamse Gewest. Een controle kan op ieder moment plaatsvinden, naar aanleiding van een klacht of ambtshalve. Dus ook zonder dat er sprake is van een klacht.

Mogelijke sancties

Wanneer een toezichthouder een overtreding vaststelt, kan die een aanmaning geven of een proces-verbaal opmaken. De sanctie is afhankelijk van het soort overtreding. Ze kan variëren van een administratieve geldboete tot een vervolging door de correctionele rechtbank met eventueel een veroordeling en boete tot gevolg. De geldboetes kunnen hoog oplopen. Daarnaast kan ook worden beslist om de locatie van de overtreding voor een bepaalde tijd te sluiten.
De overschrijdingen van de geluidsniveaus worden beschouwd als een milieumisdrijf en worden ook zo bestraft.

Wie kan aansprakelijk worden gesteld?

Zowel de eigenaar van de zaal of locatie, de huurder, de organisator, de DJ als de geluidstechnicus kunnen worden aansprakelijk gesteld en dus beboet. De sanctie is afhankelijk van het soort overtreding. De geldboetes kunnen hoog oplopen; in sommige gevallen moeten bepaalde locaties tijdelijk de deuren sluiten.
We raden organisatoren van evenementen aan om in het contract met de DJ en/of de geluidstechnicus ieders verantwoordelijkheid rond de geluidsnormering op te nemen. Hiermee kan je een eventuele boete die aan jou is opgelegd, terugvorderen. Maar let op: een dergelijk contract ontslaat je echter nooit van je verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als organisator. Je blijft immers te allen tijde mee verantwoordelijk voor de veiligheid van je publiek, voor het voorkomen van overlast en dus ook voor het naleven van de geluidsnormen.

Deze pagina is laatst aangepast op 21 oktober 2022.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies