Bronbemaling

Wat?

Een bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Bij bouwwerken kan dit nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij de aanleg van leidingen, rioleringsbuizen, kelders, ondergrondse parkeergarages...

Wanneer de hoeveelheid op te pompen water de grens van 10 m³/uur overschrijdt, is er een schriftelijke toestemming van Aquafin nodig, bovenop de melding of vergunning.

Bemalingswerken zijn steeds minstens meldingsplichtig. Dit heeft als gevolg dat het gemeentebestuur elke aanvraag afzonderlijk bekijkt en voorwaarden oplegt.
Bij die voorwaarden gaat het gemeentebestuur een stuk verder dan wat de Vlaamse overheid oplegt. Zo moet de bemaling stopgezet worden zodra de ondergrondse constructie geplaatst is. Het bestuur verbiedt ook pompactiviteiten tijdens het bouwverlof.

Bij elke aanvraag onderzoekt de gemeentelijke dienst vergunningen op welke manier het opgepompte water best geloosd kan worden. De milieuwetgeving stelt trouwens dat het opgepompte water, voor zover dit technisch mogelijk is, terug in de grond buiten de onttrekkingszone wordt gebracht (bijvoorbeeld in een vrijliggend perceel naast de bouwzone). De lozing kan ook in putten, vijvers, bekkens, grachten of waterlopen in de onmiddellijke nabijheid.

Zijn deze opties niet voorhanden dan kan je het opgepompte water lozen op de regenwaterafvoer (bij een gescheiden rioleringsstelsel). Slechts in uitzonderlijke gevallen kan je lozen in de openbare riolering. In dat geval dient het grondwater eerst ter beschikking te worden gesteld aan de bevolking. 

De vergunning die noodzakelijk is voor het uitvoeren van een bronbemaling is afhankelijk van het opgepompte debiet en de locatie. Die kan je nakijken via VLAREM rubriek 53.8 - Bepalen van de klasse voor een winning van grondwater (vlaanderen.be) (Handleiding: R53 Info (vlaanderen.be))

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies