Omgevingsvergunning

Gewijzigde procedure door coronamaatregelen (Nooddecreet - Uitvoeringsbesluit van 24 maart 2020)

Omdat het onmogelijk is om plannen in te kijken zonder de regels van social distancing in het gedrang te brengen, heeft de Vlaamse regering maatregelen getroffen over de omgevingsvergunningsprocedures. Beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers zullen worden verlengd.

Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om de oorspronkelijke termijnen zo veel mogelijk te respecteren. Bij dossiers echter waar een openbaar onderzoek geschorst wordt, kunnen beslissingen pas nadien genomen worden.

Volgende bepalingen werden opgenomen rond de beslissingstermijnen:

  • De beslisingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen);
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 naar 165 of 180 dagen);
  • De beslissingstermijn in beroep wordt met 60 dagen verlengd;
  • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60 dagen). Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Volgende bepalingen werden opgenomen rond de organisatie van de openbare onderzoeken:

  • De openbare onderzoeken die lopen op 24 maart 2020 worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020. (Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.)
  • De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.

Het integrale uitvoeringsbesluit is terug te vinden op de website van het omgevingsloket.

Wat?

Op 1 januari 2018 schakelden alle gemeenten, dus ook Berlare, over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt.

Nieuwe aanvragen gebeuren voortaan steeds via het omgevingsloket, een loket ontwikkeld door Vlaanderen. 

Om een dossier in te dienen via het omgevingsloket, meld je je aan via je elektronische identiteitskaart, federaal token of code via mobiele app of sms.

Kostprijs

Aanvragen tot een omgevingsvergunning zijn vanaf 1 januari 2020 betalend:

  • Omgevingsvergunningsaanvraag: 25,00 euro;
  • Verkavelingsaanvraag: 100,00 euro per woonkavel;
  • Aanvraag tot creatie van meer dan 2 woonentiteiten: 100,00 euro per woonentiteit.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies