Berlare breekt uit!

Wat?

Vlaanderen is een van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is 16% van de oppervlakte verhard, en als we op hetzelfde elan verdergaan, is dat in 2050 meer dan 20%. De risico’s werden afgelopen jaren en maanden pijnlijk duidelijk: meer overstromingen, minder grondwaterreserves, warmere steden en dorpen, slechtere luchtkwaliteit en een verlies aan biodiversiteit. Ontharden is de boodschap, ook in Berlare.

Door te ontharden en te vergroenen zetten we een stap naar een klimaatrobuuster en leefbaarder Vlaanderen, zoals voorzien in ons Berlaars klimaatplan. De bodem en de open ruimte vervullen immers veel functies die het ecologisch evenwicht in stand houden. Als een verharding de bodem afdicht, gaan al die functies verloren. Door te ontharden willen we ze terug herstellen.

Voetpaden ontharden

Gemeente Berlare wil haar steentje aan de ontharding bijdragen door weinig gebruikte voetpaden buiten de kern te vervangen door groene ruimte. Ook de heraanleg van voetpaden binnen de kern kan op een bodemvriendelijkere én veilige manier. Bij de aanleg van nieuwe straten, bijvoorbeeld in verkavelingen, is het ook de ambitie om de verharde oppervlakte van de weginfrastructuur zoveel mogelijk beperken. Steeds rekening houdend met de veiligheid van alle weggebruikers en de toegankelijkheid van de percelen.

Gaan we ineens alle voetpaden uitbreken? Zeker niet. Bij een voetpad buiten de kernen, waar grootschalig onderhoud of heraanleg nodig is, wordt onderzocht of het ook effectief opnieuw aangelegd moet worden. In samenspraak met de buurtbewoners wordt dan bekeken of een voetpad aan één straatzijde voldoende is. Het voetpad aan de andere kant van de straat kan dan vervangen worden door een groenzone.

Pilootprojecten

In het najaar wordt alvast gestart met twee pilootprojecten: de Bergstraat en de Groenstraat. De inwoners van deze straten ontvangen hierover verdere info in de brievenbus.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies